Kontakt os

Henvendelse via forvaltning

Har du som socialrådgiver ansat i en socialforvaltning brug for konsulentbistand i forbindelse med et eller flere af følgende punkter:

 • Støtte og rådgivning til børnefamilier
 • Observation af relationer mellem barn/børn og forældre
 • Undersøgelse af familierelationer samt belysning af ressource- og problemområder i familien og hos den enkelte
 • Støtte i forhold til Servicelovens § 54.1
 • Behandling af særlige problemer i familien
 • Problemer i parforholdet mellem de voksne i en familie
 • Støtte til sårbare unge/enlige, f.eks støttekontaktperson eller efter efterværnsparagrafferne
 • Sorg- og krisebearbejdelse
 • Støttet eller overvåget samvær
 • Deltagelse i møder sammen med familien, den unge eller den enlige
 • Koordination f.eks. i form af netværksmøder og forbindelseslinier samarbejdsparterne imellem f.eks. ved § 76
 • Skriftlige rapporter

Skal du overveje at tage kontakt til mig. Vi kan da tale om, hvad jeg kan tilbyde generelt og/eller i et konkret forløb. Kontakt mig her →