Kontakt os

§ 54, 1 støtte

Alle anbringelser, frivillige eller uden samtykke giver hver enkelt forældre/familie ret til en neutral støtteperson i barnets anbringelsesperiode efter § 54.1 i Serviceloven.

Forældrene kan på eget initiativ have fundet frem til mig, eller de kan have fået mig anbefalet af sagsbehandleren eller via familie og bekendte.

Når familien har indvilliget i at starte et samarbejdsforløb med mig, bliver jeg ansat af forvaltningen, der betaler min løn. Derudover har jeg ingen tilknytning til forvaltningen, medmindre familien ønsker min deltagelse til møder, besøg på barnets institution/familiepleje eller andet.

Længden på støtteforholdet kan variere alt efter behovet hos den enkelte familie og længden på selve anbringelsen. I samråd med forvaltningen aftaler vi, hvor mange timer om måneden, der er brug for i familien.

Jeg kan blive tilknyttet en familie som § 54.1 støtteperson enten når barnet/børnene er ved at blive anbragt på institution eller i en plejefamilie eller når anbringelsen har fundet sted.

Min funktion som støtteperson er blandt andet at rumme de tanker og følelser familien måtte have i forbindelse med en anbringelse. Dermed sikres det berørte barn en roligere anbringelse og barnet skånes for nogle af den øvriges families bekymringer.

Se i øvrigt Socialministeriets vejledning