Kontakt mig

§ 75

Alle anbringelser, med eller uden samtykke, giver hver enkelt forældre/familie ret til en neutral støtteperson i barnets anbringelsesperiode efter § 75 i Barnets Lov.

Forældrene kan på eget initiativ have fundet frem til mig, eller de kan have fået mig anbefalet af børne-og ungerådgiveren eller via familie og bekendte. Det kan også være sket via PS foreningens åbne medlemsliste på www.psforeningen.dk

Når familien har indvilliget i at starte et samarbejdsforløb med mig, bliver jeg ansat af forvaltningen, der betaler min løn. Derudover har jeg ingen tilknytning til forvaltningen, medmindre familien ønsker min deltagelse til møder, besøg på barnets institution/familiepleje eller andet.

Længden på støtteforholdet kan variere alt efter behovet hos den enkelte familie og længden på selve anbringelsen. I samråd med forvaltningen aftaler vi, hvor mange timer om måneden, der er brug for i familien. Det er dog forvaltningen, der i sidste ende bestemmer, hvad timeantallet bliver.

Jeg kan blive tilknyttet en familie som § 75 støtteperson enten når barnet/børnene er ved at blive anbragt på institution eller i en plejefamilie eller når anbringelsen har fundet sted og støtten kan fortsætte til barnet/den unge bliver 18 år eller en kort periode efter en hjemgivelse.

Min funktion som støtteperson er blandt andet at rumme de tanker og følelser familien måtte have i forbindelse med en anbringelse samt rådgive og vejlede om, hvordan forvaltninger arbejder og hvordan lovgivningen på området virker. Det er min erfaring, at det er af stor nytte for forældrene at have en neutral person at rådgive sig med. Dermed sikres det berørte barn også en roligere anbringelse og barnet skånes for nogle af den øvrige families uro og bekymringer.

Det er vigtigt at understrege, at jeg ikke fungerer som bisidder som § 75 støtteperson.

Jeg er medlem af PS foreningen.

Se i øvrigt Socialministeriets vejledning,

Familierådgivning
ps_logo