Velkommen

Grethe Velkomst

  • I mit arbejde som familierådgiver og -behandler hjælper jeg familier på vej, hvor forældrene for eksempel er usikre på deres roller; har svært ved at håndtere et barn og/eller familielivet i almindelighed.
  • Min rådgivning og behandling er ikke alene effektiv og målrettet – jeg sørger også for, at det samlede forløb er karakteriseret ved tryghed i samtalerne og forløbet samt med respekt for familiens udgangspunkt.
  • I kraft af min solide professionelle baggrund, min lange faglige erfaring og min generelle interesse for det enkelte menneske, har jeg ofte hjulpet familier ud af svære situationer eller negative adfærdsmønstre. Ved at tilbyde mit syn på familiemedlemmers indbyrdes relationer og overordnede samspil, kan I få nye redskaber til at bryde den onde cirkel.
  • Udover familierådgiver og –behandler fungerer jeg også som støttekontaktperson for sårbare unge på efterværn og § 54-støtteperson i forhold til forældre med anbragte børn.

For yderligere information og tidsbestilling kan jeg kontaktes på
tlf.: 28 26 58 29 eller via e-mail: .

Hjemmesiden sidst redigeret den 10. februar 2015